Latest Posts

Su bulma ve Su arama nasıl yapılır?

Yeraltındaki tabakaların elektrik özdirençleri saptanarak yaptığımız su arama ve su bulma çalışmaları sonucunda, zemini oluşturan birimler tespit edilerek tabakaların su bulundurma özellikleri saptanır. Ankara’da ve Kırıkkale’de su sondajı yapan firmamız, sondaj çalışması öncesi yeraltının jeolojik özelliklerini saptayarak gereksiz sondajın önüne…
Read more

SU ARAMA VE SU BULMA

Yeraltı suyu araştırmalarında su sondajı öncesi arazide su varlığını tespit etmek amacı ile rezistivite çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmada özdirenç değişimleri belirlenerek  yeraltını oluşturan tabakalar tespit edilir ve bu tabakaların su bulundurma kapasiteleri belirlenmeye çalışılır. Su arama ve su bulma çalışmalarında…
Read more

TARIMSAL SULAMADA SU SONDAJI

Su, yeryüzünde hayatın kaynağıdır. Bütün canlılar hayatlarını devam ettirebilmeleri için mutlak suya ihtiyaç duyarlar. Bitkiler, türe bağlı olarak %90 – 95 ‘e varan oranlarda sudan oluşmaktadırlar. Toprakta mevcut bulunan besin elementlerinin doğal  döngüsünü tamamlayabilmeleri tamamen su döngüsüne bağlıdır. Su döngüsü,…
Read more

SONDAJCILIK VE JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Jeoloji mühendisliğinde; petrol, doğalgaz, su, kömür, metalik maden ve endüstriyel hammaddeler gibi ekonomik önemi olan doğal kaynakların aranması, işletilmesi ve geliştirilmesi işlemlerinde sondaj çalışmalarına gereksinim duyulmaktadır. Ayrıca baraj, santral, köprü, gölet, kanal, konut, regülatör gibi mühendislik yapılarının temel koşullarının saptanması,…
Read more