Tag Archive: emek jeoteknik

SU ARAMA VE SU BULMA

Yeraltı suyu araştırmalarında su sondajı öncesi arazide su varlığını tespit etmek amacı ile rezistivite çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmada özdirenç değişimleri belirlenerek  yeraltını oluşturan tabakalar tespit edilir ve bu tabakaların su bulundurma kapasiteleri belirlenmeye çalışılır. Su arama ve su bulma çalışmalarında…
Read more

SONDAJCILIK VE JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Jeoloji mühendisliğinde; petrol, doğalgaz, su, kömür, metalik maden ve endüstriyel hammaddeler gibi ekonomik önemi olan doğal kaynakların aranması, işletilmesi ve geliştirilmesi işlemlerinde sondaj çalışmalarına gereksinim duyulmaktadır. Ayrıca baraj, santral, köprü, gölet, kanal, konut, regülatör gibi mühendislik yapılarının temel koşullarının saptanması,…
Read more