SU SONDAJI

su-sondaji-5Su sondajı yapmak maliyetli bir iştir. Sondaj öncesi yapılacak olan planlama, tekniğine uygun olarak ve ekonomik unsurlar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Yapılacak olan hatalar telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilmekte, gereksiz zaman kaybına ve maddi kayba yol açabilmektedir. Sondaj çalışmasına başlamadan önce sahanın yüzey ve yeraltı jeolojisi incelemek, gerekirse jeofizik yöntemlere başvurmak doğru sonuçlar elde etmek için gereklidir.
Sondaj esnasında uygulanacak yöntem, delinecek formasyona uygun donanım ve malzeme seçimi başarılı sonuç alınmasını etkileyen faktörlerdir.
Tüm bu faktörler göz önüne alındığında su sondajcılığı bilgi ve deneyim gerektirmektedir.
Yapılacak olan sondaj çalışması öncesi bizimle iritibata geçmenizi diler bilgi ve deneyimlerimizi sizinle paylaşmayı isteriz.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir