TARIMSAL SULAMADA SU SONDAJI

Su, yeryüzünde hayatın kaynağıdır. Bütün canlılar hayatlarını devam ettirebilmeleri için mutlak suya ihtiyaç duyarlar. Bitkiler, türe bağlı olarak %90 – 95 ‘e varan oranlarda sudan oluşmaktadırlar. Toprakta mevcut bulunan besin elementlerinin doğal  döngüsünü tamamlayabilmeleri tamamen su döngüsüne bağlıdır. Su döngüsü, yağışlarla toprağa düşen suyun buharlaşma (evaporasyon) ve terleme (transprasyonla) ile tekrar havaya iletilmesi olayıdır. Bitkiler terleme ile önemli miktarda suyu topraktan alıp su buharı şeklinde havaya verirler. Bu olay esnasında birçok elementi de suda çözünmüş olarak bitki bünyesine girer ve buradaki iletim demetleri aracılığı ile taşınırlar

su sondaj çalışması (2)Ülkemizde toplam sulanabilir 8.7 milyon hektar arazinin 4,7 milyon hektarı sulanabilmektedir. Türkiye’de halihazırda sulanan alanın yaklaşık %94’ünde açık kanal sistemleri, %6 lık kısmında ise basınçlı sulama sistemleri bulunmaktadır. sulama metodu olarak %92 oranında salma sulama,%8 oranında yağmurlama, %1 oranında da damla sulama yöntemi kullanılmaktadır.

Tarımsal sulamalarda su, toprağa değişik yöntem ve sistemlerle verilebilir. Günümüzde daha az sulama suyu, az işçilik, drenaj ve tuzluluk sorunu yaratmayacak, verim ve kaliteyi artıracak sulama sistemlerinin kullanımının önemi her geçen gün artmaktadır.

Son yıllarda dünyada, özellikle plastik ve makine endüstrisinde ki gelişmeler ile su ve enerjiden daha fazla tasarruf yapılmıştır. Böylece daha ekonomik ve daha etkin yeni sulama teknolojileri geliştirilmiştir.

Su sondajı, yeraltındaki suyu yerüstüne çıkarmak için yapılan çalışmalardır.

Tarımsal sulamada su sondajı ile yeraltı suyundan faydalanarak tarım alanlarından bol ürün alınması sağlanmaktadır. Sulama yapılmayan arazilerdeki verim önemli ölçüde azalmaktadır.

Su sondajına başlanmadan önce sondaj konusunda uzmanlaşmış bir jeoloji mühendisine başvurarak DSİ tarafından verilen arama ruhsatı alındıktan sonra sahada Jeofizik ve Jeolojik bilgilerin birlikte kullanılması sonucu; su veren tabaka özellikleri belirlenip açılacak kuyunun derinliği, çapı, kullanılacak sondaj yöntemi ve matkap cinsleri için doğru seçim yapılarak olası masraf ve zaman kayıplarının önüne geçilecektir.

Sondajcılığın zahmetli bir iş olması nedeni ile deneyimli kişiler tarafından yapılmaması durumunda su kuyusundan yeterli verim alınamamaktadır. Açılacak bir kuyuda her fazla metrenin para ve zaman kayıplarına neden olacağı unutulmamalıdır.