ZEMİN ETÜDÜ

zemin etut-6Zemin etütleri mühendislik jeolojisi, temel sondajları, yerinde (in-situ) deneyler, laboratuar deneyleri, yeraltısuyu gözlemleri, jeofizik etütler, görsel incelemeler ve yerel deneyimlerin bir bütün halinde değerlendirilmesi sonucunda zemin ve çevrekoşullarının belirlenmesini içerir.
Mühendislik yapılarının temel ve çevre koşullarının araştırılması için yapılan jeoteknik araştırmalar ile yapıların depreme, doğal afetlere, çevre koşullarına dayanıklı olarak inşa edilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle güvenli bir yapı inşasının en temel koşullarından olan zemin etütleri, firmamızın uzmanlık alanı olduğu konuların başında gelmektedir. Bugüne kadar Türkiye’nin her yerinde parsel bazında kamu ve özel kurumlara yapmış olduğumuz zemin etüt ve imar planına esas çalışmalar ve bu çalışmalardan ortaya çıkan zemin ve temel etüt raporları ile ismimizden söz ettirmek bizim için gurur kaynağı olmuştur.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir